Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 

.:: Świetlica::.

  

Świetlica

W roku szkolnym 2013/2014 w świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, które są prowadzone przez nauczycieli w ramach art. 42 KN.

 

Celem ogólnym  zajęć opiekuńczo-wychowawczych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności .

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1. Zapewnienie dzieciom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.

2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.

3. Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej  i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.

5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas   w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie klas 0-VI.

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.

3. Godziny zajęć opiekuńczo-wychowawczych  ustalane są na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora.

4. Świetlica dysponuję jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz jako stołówka.

WARUNKI KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Wychowankowie powinni:

a)zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali,

b)przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej,

c)szanować prawa indywidualne innych osób,

d)nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom,

e)dbać o czystość i estetyczny wygląd sali,

f)szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.

g)wykonywać polecenia nauczycieli .

CELE SZCZEGÓŁOWE

a) przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,

b) propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej,

c) kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów,

d)zwracanie uwagi na poszanowanie praw ucznia,

e) kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,

f)propagowanie zasad kultury,

g)budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych,

h)kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka,

i)kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

j) kształtowanie umiejętności słuchania, dialogu i rozumienia innych,

l) poznanie siebie , swoich potrzeb,

m)rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu,

n) wykształcenie u uczniów samodzielności i otwartości na wiedzę,

o)rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz zdolności.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

a)udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów,

b)umożliwienie uczniom  w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji,

c) organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, oglądanie filmów, czytanie książek i czasopism, zajęcia plastyczne),

d)uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne (miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie,

e) lansowanie życia bez nałogów i dostarczania odbiorcy wiedzy biomedycznej w sposób praktyczny i zrozumiały.

 

 

 

 

DSC06165 [800x600]

 

 

P1050963 [800x600]

 

 

DSC01735

 

 

P1050964 [800x600]

 

 

DSC01696

 

 

DSC01697

 

 

P1060010 [800x600]