SZKOŁA PODSTAWOWA W CHROBRZU

Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz  ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 image001

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 

.:: KOŁA ZAINTERESOWAŃ::.

 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ/ ZAJĘCIA DODATKOWE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

Klasa

1.       

Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego

Środa

13:00 – 13:30

 

Renata Magdziarz

II i III

2.       

Kółko czytelnicze

Czwartek

10:20 – 11:05

 

Anna Mucha

IV

3.       

Kółko teatralne

Czwartek

11:15 – 12:00

 

Anna Dracz

II

4.       

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze

Wtorek

11:15 – 12:00

Anna Dracz

III

5.       

Zajęcia wyrównawcze
(kółko ortograficzne)

Wtorek

7:30 – 8:15

 

Piątek

10:20 – 11:05

 

 

 

Anna Dracz

III

 

 

II

6.       

Koło misyjne

Poniedziałek, środa, czwartek

6:50 – 7:20

 

Waldemar Kucięba

II - VI

7.       

Kółko akordeonowe

Poniedziałek

12:10 – 12:55

 

Małgorzata Stępień

IV

8.       

Kółko taneczne

Poniedziałek

12:55 – 14:00

 

Małgorzata Stępień

II - IV

9.       

Kółko językowe

Wtorek

12:10 – 12:55

 

Dmytro Sabat

II i III

10.   

Kółko plastyczne

Czwartek

12:00 – 12:30

13:00 – 13:45

 

Lilia Sabat

Przedszkole

0 - III

11.   

SKS

Środa

13:05 – 13:50

Jan Karcz

III - VI

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016

 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Chrobrzu

 

 

NAUCZYCIEL

PROWADZĄCY

DZIEŃ/

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

 

Doroz Monika

 

Poniedziałek

13:00 – 13:45

 

Zajęcia polonistyczne przygotowujące ucznió

w kl. VI do sprawdzianu

 

 

Gawłowska Małgorzata

 

Czwartek

13:00 – 13:45

 

Zajęcia matematyczne przygotowujące ucznió

w kl. VI do sprawdzianu

 

 

Mucha Anna

 

 

Wtorek

7:00 – 7:30

 

 

Kółko czytelnicze

 

Stępień Małgorzata

 

Czwartek

12:10 – 12:55 (grupa młodsza)

Piątek

12:55 – 14:30 (grupa starsza)

 

 

Kółko akordeonowe

 

Kucięba Waldemar

 

 

Poniedziałek

7:00 – 7:30

 

 

Kółko misyjne

 

Dracz Anna

 

Środa

11:15 – 12:00

 

 

Kółko artystyczne

 

Wodolska Urszula

 

 

Poniedziałek/Środa

12:30 – 13:00

 

 

Kółko szachowe

 

Wodolska Urszula

 

 

Czwartek

11:15 – 12:00

12:05 – 12:55

 

 

Kółko taneczne

kl. 0-I

 

 

Magdziarz Renata

 

 

Czwartek

12:10 – 12:55

 

 

Szkolny Klub Językowy kl. II-III

 

Magdziarz Renata

 

 

Piątek

9:30 – 10:00

 

 

Język angielski

Punkt Przedszkolny

 

Sabat Dmytro

 

 

Wtorek

12:55 – 13:55

 

 

Zajęcia języka angielskiego przygotowujące uczniów

kl. VI do sprawdzianu

 

 

Karcz Jan

 

 

Środa

13:00 – 14:00

 

 

Kółko sportowe

 

Strogusz- Sabat Lilia

 

 

Poniedziałek

7:00-7:30

12:45-13:30

 

 

Kółko plastyczne

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

 

 

KÓŁKO SPORTOWE:  mające na celu przygotowywanie dzieci do rozgrywek sportowych, ukierunkowane na halową piłkę nożną.

- dla grupy starszej – środa godz. 1545

- dla grupy młodszej – środa godz. 1645

KÓŁKO RYTMICZNO-TANECZNE: mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i rytmicznej dzieci, wprowadzające elementy choreograficzne tańców.

- grupa taneczna – środa godz. 1730

Osoby prowadzące:

Kółko sportowe- pan Jan Karcz

Kółko rytmiczno – taneczne- pani Małgorzata Stępień

 

 

Dyrektor SP w Chrobrzu informuje, że w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia/ koła zainteresowań:

 

 

Nazwa kółka/zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin

Dla

klas

Cele i zadania

 

Kółko misyjne

 

Waldemar Kucięba

 

Czwartek 7:00-7:30

 

IV-VI

·         Kształtowanie zainteresowań uczniów

·         Rozpalenie w sercach dzieci miłości do misji

·         Pogłębienie wiedzy religijnej

·         Uwrażliwienie na drugiego człowieka

·         Kształtowanie postawy otwartości na potrzeby Kościoła

·         Przygotowanie i udział w liturgii

·         Udział w uroczystościach religijnych na terenie szkoły i parafii

·         Przygotowanie przedstawień religijnych i adoracji

·         Współpraca z Parafią w Chrobrzu

 

„Klub małego odkrywcy”

 

Urszula Wodolska

 

Piątek

11:15-12:00

 

0-I

·         Zainteresowanie tematyką przyrodniczą i geograficzną otaczającego świata

 

Kółko szachowe

 

Urszula Wodolska

 

Czwartek

12:05-12:55

 

I-II

·         Wszechstronny rozwój ucznia

·         Kształcenie wyobraźni przestrzennej

·         Ćwiczenie pamięci, uwagi, koncentracji

·         Wspomaganie abstrakcyjnego i logicznego myślenia

·         Zwiększenie aktywności umysłowej

·         Rozumienie treści matematycznych

 

Rytmika

 

Lilia Strogusz-Sabat

 

Czwartek

13:30-14:00

Przedszkole

·         Kształcenie poczucia rytmu

·         Rozwijanie pamięci muzycznej i słuchu

·         Poznanie podstawowych kroków tańca

·         Zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej

·         Usprawnianie mięśni, równowagi i koordynacji

·         Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym

 

Język angielski

 

Renata Magdziarz

 

Piątek

9:30-10:00

Przedszkole

·         Słuchanie rymowanek

·          Śpiewanie piosenek

·          Przy pomocy kart obrazkowych nazywanie rzeczy z najbliższego otoczenia

·          Słuchanie historyjek wspieranych ilustracjami

 

„Droga do zdrowia”

 

Renata Magdziarz

 

W trakcie zajęć

 

I

·         Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie

·         Wprowadzenie uczniów w zagadnienia ochrony zdrowia

·         Kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu
 (w ramach akcji „Klub bezpiecznego Puchatka”)

·         Kształtowanie przekonania o konieczności przestrzegania zasad higieny osobistej

·         Kształtowanie nawyków właściwego odżywiania się oraz umiejętności organizowania własnych zajęć

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

 

Anna Mucha

 

Piątek

12:10-12:55

 

IV-VI

·         Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

·         Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata

 

 

 

 

Kółko regionalno-historyczne

 

Monika Doroz

 

Czwartek

12:10-12:55

 

V

·         Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami i wydarzeniami

·         Zainteresowanie rozwojem kulturowym własnego regionu

·         Dostrzeganie ludzi aktywnie działających, kształtujących życie społeczno-kulturowe, polityczne i gospodarcze regionu

 

 

Kółko akordeonowe

 

Małgorzata Stępień

Poniedziałek

12:55-14:15

 

Czwartek

12:55-14:25

 

II

 

 

V

 

 

 

 

·         Nauka gry na akordeonie

·         Przygotowanie dzieci do występów podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

 

 

Zajęcia kółka akordeonowego dla klasy V są finansowane przez

Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych