Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz  ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 2

.:: PRZEDSZKOLE::.

 

Przedszkole 2017/2018

DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OWOCOWY DZIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 

  1. Schodzenie się dzieci, zajęcia swobodne lub zorganizowane w kącikach zainteresowań, przekazywanie informacji o dziecku.
  2. Ćwiczenia i zabawy poranne:

- zabawy dydaktyczne

- śpiew piosenek

- zabawy kierowane przez nauczyciela

3.   Przygotowanie się do obiadu:

- czynności samoobsługowe w łazience

4.   Obiad.

5.   Poobiedni relaks:

- wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych (muzyka, bajka, czytanka)

6.   Zajęcia zorganizowane z całą grupą:

- spacery, wycieczki

- ćwiczenia doskonalące sprawność ręki, koncentrację, myślenie, wyobraźnię

7.   Zabawy swobodne, zajęcia indywidualne, czytanie bajek.

8.   Rozchodzenie się dzieci, indywidualne kontakty z rodzicami.

 

 

 

Dodatkowe zajęcia w Punkcie Przedszkolnym:

 

W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego.
Zajęcia prowadzi pani Renata Magdziarz i odbywają się w każdy piątek.

Wczesna nauka języka obcego to nauka przez zabawę. Dzieci słuchają rymowanek, śpiewają piosenki, przy pomocy kart obrazkowych uczą się nazywać rzeczy z najbliższego otoczenia. Słuchają też historyjek wspieranych ilustracjami.

 

Rytmika

 

W codziennej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, improwizowały przy muzyce, poznawały nowe piosenki oraz tańczyły.

Pani Lila Strogusz-Sabat dodatkowo w czwartek od godz.13:30-14:00 prowadzi dodatkowe zajęcia rytmiki. Celem tych zajęć jest:

 

·        Kształcenie poczucia rytmu

  • Rozwijanie pamięci muzycznej i słuchu
  •  Poznanie podstawowych kroków tańca
  • Zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej
  • Usprawnianie mięśni, równowagi i koordynacji

·        Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym

 

 

 

 

DSCF2815 [800x600]

 

 

DSCF2817 [800x600]

 

 

DSCF2819 [800x600]

 

 

DSCF2821 [800x600]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

Proszę o przyjęcie dziecka................................................................................................................

                                                                     ( imię i nazwisko dziecka )

 

ur. dn............................ w ..................................................................................do przedszkola.

          ( data urodzenia )                                 ( miejsce urodzenia )

 

 

Numer PESEL dziecka .........................................

 

 

 I Dane o rodzinie dziecka                                                                  

    

Adres zamieszkania dziecka...........................................................................................

  

 Imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów)......................................................................

  

 Adres zamieszkania rodziców................................................................tel......................

   

 Miejsce pracy ojca.........................................................................................................

 

      ................................................................................tel...........................................

 

  Miejsce pracy matki.......................................................................................................

 

      ................................................................................tel...........................................

  

 

   

 

  II Oświadczenie

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola „ dla potrzeb niezbędnych

 do organizacji pracy i funkcjonowania placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.

 1997 r.  o Ochronie Danych Osobowych ).

 

 

                                                                            .............................................................

                                                                                    ( podpis rodzica lub prawnego opiekuna )

 

 

 

Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola ( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie )

 

 Ja ................................................................... legitymujący się dowodem osobistym

                       ( imię i nazwisko rodzica )

   

 o numerze .................................  upoważniam  do przyprowadzania i odbioru mojego

   

 dziecka z przedszkola następujące osoby :

 

L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i nr dowodu osobistego

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

(podpis rodzica)