Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz  ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 2

.:: PRZEDSZKOLE::.

 

Przedszkole 2017/2018

 

Regulamin Rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu

 na rok szkolny 2018/ 2019

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CHROBRZU.

 

·         Tok postępowania rekrutacyjnego.

1. Przebieg rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego Chrobrzu obejmuje:

a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w punkcie przedszkolnym,

 b) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego,

 c) przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do punktu przedszkolnego”,

d) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do punktu,

e) powołanie komisji rekrutacyjnej w razie pojawienia się kwestii spornych.

 

 II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

1. Do Punktu Przedszkolnego w Chrobrzu przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5  zamieszkałe na terenie danej gminy, w której działa punkt przedszkolny.

2.  W  oddziale może przebywać do 25 dzieci.

3. Podstawowa rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego odbywa się raz w roku.

4. Rodzice składają „ Kartę zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego”

5. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego decyduje powołana komisja.

 

 

III. Zasady ogłaszania rekrutacji.

 

1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 marca do 7 kwietnia

2. Termin składania przez rodziców „ Kart zgłoszeń do punktu przedszkolnego”

upływa  7 kwietnia.

3. Dyrektor udziela informacji zainteresowanym na temat miejsca udostępnienia „Regulaminu rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego”.

 

 

 IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji.

 

Dokumenty składane przez rodziców do punktów  przedszkolnych to:

a) „Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego”,

            b) inne dokumenty dołączane są w miarę potrzeb.

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CHROBRZU

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania (z kodem)………………………………………………………………………….

 

 Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………….

 

 PESEL dziecka     ………………………………………………………………………………………

            

 Adres zameldowania dziecka: (jeżeli jest inny niż zamieszkania)

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW:

 

MATKA

 

OJCIEC

 

Imię

 

Imię

 

Nazwisko

 

Nazwisko

 

Rok urodzenia

 

Rok urodzenia

 

Zakład pracy

 

Zakład pracy

 

Godziny pracy

 

Godziny pracy

 

 

 

 NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:

 

ZAKŁAD PRACY:

MATKI:…………………………………………………………………………

OJCA:…………………………………………………………………………..

TELEFON DOMOWY:…………………………………………………………

 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY:

 

RODZINA: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić)

RODZEŃSTWO: ( podać imiona i rok urodzenia)

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

4. …………………………………………..

5. ..................................................................

 

KORZYSTANIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

 ( w przypadku korzystania proszę do karty dołączyć zaświadczenie GOPS)

 

 III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

 Np.: stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp.,

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

 

 

 DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………………………
1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Punktu Przedszkolnego w Chrobrzu

 2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………...................................... ……………………………………………………………………………….….……………. ..………………………………………………………………………………...…………….. ……..……………………………………………………………………………….…………

 

 

 Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków:

 

 

WIOSNA W PRZEDSZKOLU

 

 

 

Od początku marca dzieci z naszego przedszkola czekały na przyjście wiosny. Wykonywały różne prace plastyczno – techniczne, zmianie uległ też wystrój sali.

 

 

IMAG0719

 

 

IMAG0723

 

 

IMAG0724

 

 

IMAG0734

 

 

IMAG0710

 

 

IMAG0711

 

 

IMAG0732

 

 

IMAG0735

 

 

IMAG0709

 

 

IMAG0729

 

 

IMAG0733

 

IMAG0728

 

 

IMAG0704

 

 

 

DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

 

0-02-04-6f74d5a132b07f4564484764bacea2ba585b4602725b3fc344df045b03ab9375_full

 

 

0-02-04-9d064c02220734341038eab3953ecab529ec9a7ee91c6027213a258d2423d3b3_full

 

 

0-02-04-41f85647e11743fc28cb733022ca736c9c806dee8284375595656a69a6e7e953_full

 

 

0-02-04-56dd090793383f3cba372c68a5c0941a51b8eeece24be460714ed26daf81cd81_full

 

 

0-02-04-078c4f0014522e3d3a3db6120d97f4679fa2589b6d0fa869daa14aec549e5a4c_full

 

 

0-02-04-95d9394d39e84e59e9a845fddbbe96cbbfd42d0a7b2c5e23d782bb9de43e8737_full

 

 

0-02-04-5115efdbc9f13cee2992438f51c484a620d00596d98bedba37f0819ead73750f_full

 

 

0-02-04-a31e6226cf9375d0d22922914fa8171727494dcb7e120d117d681ccdc8030787_full

 

 

0-02-04-cf7851d183e4e63ea44c5cfa2a7d49f6f136840c97c9f174f6a986cb7cc9466f_full

 

 

0-02-05-2a5e4d7012574d89cb014b25f8e71c76c48bd7c2af4748521d768925aabdede4_full

 

 

0-02-05-4cf1da65dea4b6bd09bb490017dcdaf57989ec580e20863faf41729107b74487_full

 

 

0-02-05-5f5cf22c0f4a8855d9fba0f2669f654aff299a09c5827ccd828a71d24ed34b9d_full

 

 

0-02-05-9bfd91c29743c0a1a5f71e6bebc22cb2193c6ddca4385b60ac544b555bab86aa_full

 

 

0-02-05-395bfa540e6d92ac0e7b12a3760c4b8192d7cee0fe358b54341bcd21b2a5379e_full

 

 

0-02-05-402f12d4d7008334f3eafd1f69572452804b936c8962d6c0e878be1c41607c81_full

 

 

0-02-05-7978b2cc411ceb46be0a5c581160a8e30e2065311882c3eb8c921ed4f4d2781e_full

 

 

0-02-05-cc86f96b16bd026147fbf726a08da4f526574c7611bf8841502f0a037cf0140b_full

 

 

OWOCOWY DZIEŃ

 

 

 

 

0-02-04-24aaf491a44501f5bc31d11d53b7838f152a90420c4ccd363791f0b9c69b685c_full

 

 

0-02-04-65c5044877370f83be8968a98bd8517162d0f155c28c981258fc3af3a62de07e_full

 

 

0-02-04-47567dcf0ca0292137fa46563132a34cd8abe954cd459f903dfc5007283b3f95_full

 

 

0-02-04-ce43334c3316574af9c966d9e2ba59439aa85445e9b199ec10cb1e8e9d74b0c0_full

 

 

0-02-05-5a6a3256cefd8ff56d59303fe5e574255bf7a1e5a36da7e9e5d5868778e9d12a_full

 

 

0-02-05-220d2871c7ff4b46c8167c21b2608194235eb3a50bfe02d1ac7407cd793d8b8d_full

 

 

0-02-05-b0163ea00703fe1aae8426f75b47d382c8341294f015d092b54d72663d3edffe_full

 

 

 

0-02-05-de3857026c0475421b13e0187a956f4d79e747516b4882cb9fa9cf512d3a2d49_full

 

 

0-02-05-f3884fae70ffde17d24c3a33c0e79f4f5fd0ab2165af996470d8046759b0cb41_full

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 

  1. Schodzenie się dzieci, zajęcia swobodne lub zorganizowane w kącikach zainteresowań, przekazywanie informacji o dziecku.
  2. Ćwiczenia i zabawy poranne:

- zabawy dydaktyczne

- śpiew piosenek

- zabawy kierowane przez nauczyciela

3.   Przygotowanie się do obiadu:

- czynności samoobsługowe w łazience

4.   Obiad.

5.   Poobiedni relaks:

- wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych (muzyka, bajka, czytanka)

6.   Zajęcia zorganizowane z całą grupą:

- spacery, wycieczki

- ćwiczenia doskonalące sprawność ręki, koncentrację, myślenie, wyobraźnię

7.   Zabawy swobodne, zajęcia indywidualne, czytanie bajek.

8.   Rozchodzenie się dzieci, indywidualne kontakty z rodzicami.

 

 

 

Dodatkowe zajęcia w Punkcie Przedszkolnym:

 

W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego.
Zajęcia prowadzi pani Renata Magdziarz i odbywają się w każdy piątek.

Wczesna nauka języka obcego to nauka przez zabawę. Dzieci słuchają rymowanek, śpiewają piosenki, przy pomocy kart obrazkowych uczą się nazywać rzeczy z najbliższego otoczenia. Słuchają też historyjek wspieranych ilustracjami.

 

Rytmika

 

W codziennej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, improwizowały przy muzyce, poznawały nowe piosenki oraz tańczyły.

Pani Lila Strogusz-Sabat dodatkowo w czwartek od godz.13:30-14:00 prowadzi dodatkowe zajęcia rytmiki. Celem tych zajęć jest:

 

·         Kształcenie poczucia rytmu

  • Rozwijanie pamięci muzycznej i słuchu
  •  Poznanie podstawowych kroków tańca
  • Zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej
  • Usprawnianie mięśni, równowagi i koordynacji

·         Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym

 

 

 

 

DSCF2815 [800x600]

 

 

DSCF2817 [800x600]

 

 

DSCF2819 [800x600]

 

 

DSCF2821 [800x600]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

Proszę o przyjęcie dziecka................................................................................................................

                                                                     ( imię i nazwisko dziecka )

 

ur. dn............................ w ..................................................................................do przedszkola.

          ( data urodzenia )                                 ( miejsce urodzenia )

 

 

Numer PESEL dziecka .........................................

 

 

 I Dane o rodzinie dziecka                                                                  

    

Adres zamieszkania dziecka...........................................................................................

  

 Imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów)......................................................................

  

 Adres zamieszkania rodziców................................................................tel......................

   

 Miejsce pracy ojca.........................................................................................................

 

      ................................................................................tel...........................................

 

  Miejsce pracy matki.......................................................................................................

 

      ................................................................................tel...........................................

  

 

   

 

  II Oświadczenie

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola „ dla potrzeb niezbędnych

 do organizacji pracy i funkcjonowania placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.

 1997 r.  o Ochronie Danych Osobowych ).

 

 

                                                                            .............................................................

                                                                                    ( podpis rodzica lub prawnego opiekuna )

 

 

 

Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola ( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie )

 

 Ja ................................................................... legitymujący się dowodem osobistym

                       ( imię i nazwisko rodzica )

   

 o numerze .................................  upoważniam  do przyprowadzania i odbioru mojego

    

 dziecka z przedszkola następujące osoby :

 

L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i nr dowodu osobistego

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

(podpis rodzica)