Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz  ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 2

.:: PRZEDSZKOLE::.

 

Przedszkole 2018/2019

 

W naszym przedszkolu dzieci przebywają codziennie od godz. 8:30 do 13:30.

W tym czasie bawią się, uczą piosenek, rymowanek i wierszy, rysują, malują, wycinają, lepią z plasteliny itp. Chętnie korzystają z różnorodnych gier planszowych, układanek, puzzli.

Zajęcia organizowane są nie tylko w sali – do dyspozycji mamy salę gimnastyczną oraz plac szkolny, gdzie znajduje się piaskownica oraz przenośny mini - plac zabaw.

Każdego dnia dzieci mają zapewniony ciepły posiłek.

Punkt Przedszkolny włącza się w uroczystości szkolne, dzieci uczestniczą w apelach, konkursach itp.

 

W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego
Zajęcia prowadzi pani Renata Magdziarz i odbywają się w każdy piątek.

Wczesna nauka języka obcego to nauka przez zabawę. Dzieci słuchają rymowanek, śpiewają piosenki, przy pomocy kart obrazkowych uczą się nazywać rzeczy z najbliższego otoczenia. Słuchają też historyjek wspieranych ilustracjami.

 

Każdego dnia różnicujemy proponowane dzieciom aktywności,
dbając o ich rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny.

Organizujemy zajęcia:

·        Dydaktyczne

·        Rytmiczne

·        Plastyczno – techniczne

·        Czytelnicze

·        Relaksacyjne

·        Doskonalące sprawność ręki, koncentrację, myślenie, wyobraźnię

·        Gry na instrumentach perkusyjnych 

·        RuchoweIMAG1461

·        Zajęcia na świeżym powietrzu

·        Zajęcia językowe

·        Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań

·        Spacery

·        Wycieczki

 

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu:

Lilia Strogusz – Sabat

Renata Magdziarz

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Podobny obraz

W dniu 22.11.2018r. przedszkolaki  uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem Misiem. Zaprosiły je do gimnastyki porannej, brały udział w mini konkursie ‘’Co wiem o misiach?’’, oglądały prezentacje multimedialną: ‘’Misie znane i nieznane’’, film z cyklu ‘’Miś Uszatek’’, ale przede wszystkim bawiły się przy piosenkach – ‘’Misiowe tańce’, ’’Pluszowy Miś’’, ’’Dwa malutkie misie’ ’,’’Jadą, jadą misie’’, Pokochaj Pluszowego Misia’’. Każde dziecko smakowało ‘’małe co nieco’ ’,czyli miodek, Miś Lubiś, misiowe żelki Haribo ,miodowe ciasteczka. Wykonało z masy solnej Misia. Zabawa była znakomita, wszystkim dopisywał dobry humor.

Celem akcji było miedzy innym :przybliżenie dzieciom w sposób bardzo przystępny historii powstania pluszowego misia, przedstawienie różnych sylwetek misiów – bohaterów literackich, filmowych i muzycznych: Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Koralgola ;zachęcanie do poszanowania zabawek, wdrażanie do wypowiedzi na bliski dzieciom temat, zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek oraz zabawy przy muzyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLAKI PRZYGOTOWUJĄ SIĘ
DO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

IMAG1676

 

 

IMAG1678

 

 

IMAG1682

 

 

IMAG1683

 

 

IMAG1686

 

 

IMAG1687

 

Dzieci pracują w oparciu o pakiet wydawnictwa Mac pt. „Olek i Ada”

 

 

IMAG1696

 

 

IMAG1688

 

 

IMAG1689

 

 

IMAG1692

 

 

IMAG1695

 

 

 

 

 

IMAG1457

 

 

IMAG1460

 

 

IMAG1464

 

 

IMAG1465

 

 

IMAG1491

 

 

IMAG1494

 

 

IMAG1495

 

 

IMAG1496

 

 

IMAG1498

 

 

IMAG1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu

 na rok szkolny 2018/ 2019

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CHROBRZU.

 

·         Tok postępowania rekrutacyjnego.

1. Przebieg rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego Chrobrzu obejmuje:

a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w punkcie przedszkolnym,

 b) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego,

 c) przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do punktu przedszkolnego”,

d) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do punktu,

e) powołanie komisji rekrutacyjnej w razie pojawienia się kwestii spornych.

 

 II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

1. Do Punktu Przedszkolnego w Chrobrzu przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5  zamieszkałe na terenie danej gminy, w której działa punkt przedszkolny.

2.  W  oddziale może przebywać do 25 dzieci.

3. Podstawowa rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego odbywa się raz w roku.

4. Rodzice składają „ Kartę zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego”

5. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego decyduje powołana komisja.

 

 

III. Zasady ogłaszania rekrutacji.

 

1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 marca do 7 kwietnia

2. Termin składania przez rodziców „ Kart zgłoszeń do punktu przedszkolnego”

upływa  7 kwietnia.

3. Dyrektor udziela informacji zainteresowanym na temat miejsca udostępnienia „Regulaminu rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego”.

 

 

 IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji.

 

Dokumenty składane przez rodziców do punktów  przedszkolnych to:

a) „Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego”,

            b) inne dokumenty dołączane są w miarę potrzeb.

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CHROBRZU

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania (z kodem)………………………………………………………………………….

 

 Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………….

 

 PESEL dziecka     ………………………………………………………………………………………

            

 Adres zameldowania dziecka: (jeżeli jest inny niż zamieszkania)

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW:

 

MATKA

 

OJCIEC

 

Imię

 

Imię

 

Nazwisko

 

Nazwisko

 

Rok urodzenia

 

Rok urodzenia

 

Zakład pracy

 

Zakład pracy

 

Godziny pracy

 

Godziny pracy

 

 

 

 NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:

 

ZAKŁAD PRACY:

MATKI:…………………………………………………………………………

OJCA:…………………………………………………………………………..

TELEFON DOMOWY:…………………………………………………………

 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY:

 

RODZINA: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić)

RODZEŃSTWO: ( podać imiona i rok urodzenia)

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

4. …………………………………………..

5. ..................................................................

 

KORZYSTANIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

 ( w przypadku korzystania proszę do karty dołączyć zaświadczenie GOPS)

 

 III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

 Np.: stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp.,

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

 

 

 DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………………………
1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Punktu Przedszkolnego w Chrobrzu

 2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………...................................... ……………………………………………………………………………….….……………. ..………………………………………………………………………………...…………….. ……..……………………………………………………………………………….…………

 

 

 Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków: