Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz  ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 

.:: Rada Rodziców::.

Rada Rodziców

to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują ona ogół rodziców w kontaktach z: innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem lub samorządem uczniowskim, instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne, radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

 

 

 

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Karpińska

Z-ca przewodniczącej – Anna Kasza

 

Prawa Rady Rodziców

 
- Rada rodziców ma prawo do suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji. Oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na skład rady rodziców ani na jej strukturę.

- Rada rodziców ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą.

- Rada rodziców ma prawo występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z:

jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO), wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. zielonych szkół), finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy na kółka zainteresowań), bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).

- Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki szkoły. .

- Rada rodziców ma prawo do opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, jednak należy pamiętać, iż ostateczna decyzja należy w tej sprawie do dyrektora.

- Rada rodziców może opiniować szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak również i w tym wypadku ostateczną decyzję podejmuje rada pedagogiczna.

- Rada rodziców może także opiniować wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jednak ostateczna decyzja należy do dyrektora.

- Rada rodziców jest uprawniona do opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania. Przykładem może być tzw. program naprawczy szkoły.

- Rada rodziców musi wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych.

Obowiązki rady rodziców


-
Rada rodziców ma obowiązek gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny. Należy przy tym pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez: komisję rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców), regionalną izbę obrachunkową, urząd skarbowy.

- Rodzice mają obowiązek dokonać demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady.

- Rada rodziców ma obowiązek stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły.

- Rada rodziców ma obowiązek działać w sposób przejrzysty. Ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach. Koniecznością jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych.
- Rada rodziców jako jednostka organizacyjna ma obowiązek działać zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości. Zatem warto zadbać o to, aby w radzie rodziców znalazła się przynajmniej jedna osoba, która zna się na finansach, rozliczeniach i podatkach.

- Rada rodziców ma obowiązek wspierać samorząd uczniowski i sprawować nad nim opiekę, pomagając mu w organizowaniu akcji charytatywnych i aukcji, których celem jest zebranie pieniędzy na szczytne cele dotyczące spraw lokalnych, takich jak opieka nad starszymi czy ochrona środowiska.