SZKOŁA PODSTAWOWA W CHROBRZU

Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 

.:: KONKURSY::.

 

REGULAMIN KONKURSU WIANKÓW SOBÓTKOWYCH

 

1.      W konkursie „Na najładniejszy wianek sobótkowy” mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły oraz rodzice.

2.      Konkurs może być: 

a)      indywidualny – wianek przygotowuje jedna osoba

b)      zespołowy- wianek przygotowuje więcej osób

c)      rodzinny- wianek przygotowuje dziecko + rodzic/e

3.      Pod uwagę będą brane: pomysł, nawiązanie do tradycji, kolorystyka, technika wykonania, staranność, wkład pracy.

4.      Gotowe wianki należy przynieść w dniu 23.06.13 do godz.17:30 na przystań, złożyć w wyznaczonym miejscu.

5.      Wianki mają być podpisane: imię, nazwisko/a uczniów, klasa.

6.      Wianki oceni powołana w trakcie festynu komisja.

7.      Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie wianki będą puszczane na rzece.

8.      Dla zwycięzców i uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

Nad przebiegiem konkursu czuwają: Renata Magdziarz, Waldemar Kucięba.

 

 

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

 

1.      W konkursie palm wielkanocnych biorą udział wszystkie klasy,  przedszkole i zerówka.

2.      Każda klasa/oddział wykonuje jedną palmę.

3.      Technika wykonania palm dowolna.

4.      Ocena prac konkursowych odbędzie się w kategoriach:

a)      Przedszkole i zerówka

b)      Klasy I-III

c)      Klasy IV-VI

5.      Prace oceni komisja powołana przez panią dyrektor.

6.      Ocenie podlegać będzie: technika wykonania, wielkość, estetyka, nawiązanie do tradycji.

7.      Wykonane palmy należy ustawić na górnym korytarzu szkolnym dnia 21 marca(czwartek) do godziny 8:00.

8.      Wszystkie palmy wezmą udział w parafialnym konkursie palm wielkanocnych.

 

KONKURS RECYTATORSKI NA POWITANIE WIOSNY

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w

„Wiosennym konkursie recytatorskim”.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

1.         Klasy I-III

2.         Klasy IV-VI

Tematem przewodnim w obu kategoriach wiekowych jest WIOSNA!!!

§  Wychowawcy  delegują do recytacji 2-3 chętne osoby z klasy do dn.18 marca (poniedziałek), podają listę osób z tytułem i tekstem wiersza.

§  Uczestnicy zaprezentują się indywidualnie pierwszego dnia wiosny-                                             21 marca 2013r. (czwartek).

§   Pod uwagę będzie brana: dykcja, tempo, intonacja, długość wiersza oraz wiek ucznia.

§   Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i drobne nagrody.

 

 

KONKURS CZYTELNICZY

 

Biblioteka Szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursie

 

KSIĄŻKOWY PAMIĘTNIK”.

Czas trwania konkursu: 14II 2013-31V 2013

Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:

I etap: Prowadzenie książkowego pamiętnika.

Wymagania: Zeszyt formatu A5

Dane o książce w pamiętniku:

1.      Imię i nazwisko autora

2.      Tytuł książki

3.      Imię i nazwisko ilustratora

Uzupełnione o jeden z poniższych elementów:

§  Przepisz fragment książki, który ci się najbardziej podobał.

§  Wymień najważniejszych bohaterów książki.

§  Napisz, co sądzisz o bohaterze książki. Nie zapomnij uzasadnić swojej opinii.

§  Zilustruj najciekawsze wg ciebie wydarzenie z książki, którą przeczytałeś. Nadaj tytuł swojej pracy.

§  Napisz dwa powody, dla których podoba ci się przeczytana książka.

§  Napisz, jak ty zachęciłbyś do przeczytania tej książki twoją koleżankę.

Książkowy pamiętnik sprawdzany będzie w połowie każdego miesiąca. Ostateczna ocena będzie dokonana przez jury.

 

II etap: Autorzy najładniejszych książkowych pamiętników wezmą udział w finale konkursu. Zadaniem ich będzie zachęcenie do przeczytania polecanej książki (forma pisemna).

 

O zwycięstwie decydować będzie punktacja.

Przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy!

 

 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

 

pod hasłem „Bezpiecznie na wsi- powiedz STOP upadkom”

 

organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szkół Podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom, a także rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

Ø  Format pracy:  A-3, w dowolnej technice, wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną.

Eliminacje gminne odbędą się w dniu 15.03.2013r.

Z każdej kategorii wiekowej: I grupa( klasy 0-III), II grupa (klasy IV-VI) zostaną wyłonione 3 prace zwycięskie, które zostaną przekazane do Placówki Terenowej KRUS w Pińczowie, gdzie będą oceniane w kolejnym etapie konkursu.

Szczegółowy Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.krus.gov.pl oraz w naszej szkole.