SZKOŁA PODSTAWOWA W CHROBRZU

Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz  ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 

.:: SKO::.

 

Rozstrzygnięcie konkursu SKO w roku szkolnym 2012/2013

30. 04. 2013 r. zakończył się konkurs "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym". Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie przekazał na konto SKO kwotę 600 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczniów. Nagrody otrzymało 41 uczniów, którzy przez cały rok systematycznie oszczędzali. Wręczenia nagród dokonała pani dyrektor na apelu w dniu 25 czerwca.
Największą kwotę zaoszczędzili: 1. Patryk Magdziarz- kl.I
                                                            2. Patryk Karpiński- kl.IV
                                                            3. Kamila Kumor- kl.IV
Największej liczby wpłat dokonali: 1. Patryk Karpiński- 78
                                                                 2. Kamila Kumor- 75
                                                                3. Martyna Marzec- 65

 

 

DSC06064 [800x600]

 

 

DSC06045 [800x600]

 

 

DSC06051 [800x600]

 

 

DSC06052 [800x600]

 

 

DSC06053 [800x600]

 

 

DSC06061 [800x600]

 

 

DSC06063 [800x600]

 

 

 

Podsumowanie działalności SKO w roku szkolnym 2011/2012

W bieżącym roku szkolnym do SKO należało 27 uczniów z klas I-V.
Od 1 października do 30 kwietnia członkowie SKO uczestniczyli w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” organizowanym corocznie pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jednocześnie rywalizowali
w szkolnym konkursie na najlepiej i najsystematyczniej oszczędzającego ucznia. Łączna wartość  oszczędności zgromadzonych w tym okresie przez wszystkich członków SKO wyniosła 3358złotych. 30 kwietnia odbyło się  podsumowanie wyników i ogłoszenie zwycięzców konkursu.

Największą kwotę oszczędności na książeczce zgromadzili:

1.      Magdalena Kowalska – kl.II     
Natalia Kowalska – kl.III

2.      Kamila Kumor – kl.III

3.      Patryk Karpiński – kl.III

Największej liczby wpłat dokonali:

1.      Patryk Karpiński – kl.III - 74

2.      Maciej Morton – kl.III  - 70

3.      Katarzyna Paździórska – kl.IV  – 59

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie, doceniając wysiłki uczniów,  ufundował atrakcyjne upominki  rzeczowe.

Nagrody otrzymało 14 członków SKO, a wręczyła je pani dyrektor Gabriela Kłap  razem z opiekunem  SKO p. Anną Dracz na apelu szkolnym  w dniu 27czerwca.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do oszczędzania w następnym roku.       

Wszystkim życzymy udanych wakacji!

 

 

DSC04068 [640x480]

 

 

DSC04054 [640x480]

 

 

DSC04058 [640x480]

 

 

DSC04063 [640x480]

 

 

DSC04064 [640x480]

 

 

 

Podsumowanie działalności SKO w roku szkolnym 2010/2011

W bieżącym roku szkolnym do SKO należało 38 uczniów z klas I-VI.
Przez cały rok członkowie SKO uczestniczyli we współzawodnictwie w oszczędzaniu. Łącznie zaoszczędzili kwotę 5874 zł. 30 kwietnia odbyło się  podsumowanie wyników
i ogłoszenie zwycięzców konkursu.

Największą kwotę oszczędności na książeczce zgromadzili:

1.      Michał Sołtysek – kl.II

2.      Patryk Karpiński – kl.II

3.      Natalia Kowalska – kl.II

Największej liczby wpłat dokonali:

1.      Patryk Karpiński – 117

2.      Michał Sołtysek  - 113

3.      Michał Modrzewiecki – 101

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie, doceniając wysiłki uczniów,  przekazał SKO kwotę 500zł z przeznaczeniem na upominki rzeczowe.

Nagrody otrzymało 23 uczniów, którzy przez cały rok szkolny systematycznie oszczędzali. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do oszczędzania w przyszłym roku.

Wszystkim życzymy udanych wakacji!

 

DSC03041 [640x480]

 

DSC03042 [640x480]

 

DSC03044 [640x480]

 

DSC03046 [640x480]

 

 

 

                                    Szkolna Kasa Oszczędności

 

Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu powstała we wrześniu 2000 roku. Od początku działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Pińczowie oddział w Złotej.

Opiekunem SKO jest p. Anna Dracz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Do SKO należą uczniowie z klas I – VI.

 

 

DSC01336

 

DSC01220

 

Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności

1.     Wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności
i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania;

2.     Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek; Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem BS;

3.     Organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału
w konkursach  organizowanych przez BS;

4.     Współpraca z Samorządem Szkolnym oraz pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

1.Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

2.Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł.

3.Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę do opiekuna SKO.

4.Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi  się dla każdego członka SKO.

5.W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna , który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawia nową książeczkę SKO.

6.Każdą wpłaconą przez uczniów kwotę opiekun SKO wpisuje do Księgi Przychodów i Rozchodów.

7.Opiekun SKO wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Złotej.

8.Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki (w przypadku większych kwot wypłat dokonuje się za zgodą lub w obecności rodzica).

9.Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

 

PLAN PRACY SKO
NA ROK SZKOLNY 2009/2010

 

 

 

MIESIĄC

 

ZADANIA

Wrzesień

 

·         Zapoznanie uczniów z regulaminem SKO.

·         Zgłoszenie szkoły do konkursu organizowanego przez Bank Spółdzielczy - „Dziś oszczędzam w SKO, jutro
w Banku Spółdzielczym”.

 

Październik

 

·         Zorganizowanie apelu, ogłoszenie konkursu „Październik miesiącem oszczędzania” oraz rocznego współzawodnictwa indywidualnego i międzyklasowego.

·         Przyjęcie uczniów klasy I do grona członków SKO
i uroczyste wręczenie książeczek.

·         Uaktualnienie gazetki SKO w świetlicy szkolnej.

 

Listopad

 

·         Rozstrzygnięcie konkursu „ Październik miesiącem oszczędzania”, wręczenie nagród.

·         Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i IV-VI na plakat promujący SKO.

 

Grudzień

 

·         Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, wręczenie nagród.

·         Świąteczna gazetka SKO – uaktualnienie.

·         Choinka SKO – wykonanie ozdób, ustawienie drzewka
w świetlicy szkolnej.

 

Styczeń

 

 

·         Konkurs na rymowankę lub wierszyk o SKO, prezentacja na gazetce.

·         Turniej SKO dla klas I-III.

 

Luty

 

·         Podsumowanie współzawodnictwa indywidualnego
i międzyklasowego w oszczędzaniu za pierwszy semestr, prezentacja wyników na tablicy SKO.

·         Rozstrzygnięcie konkursu na rymowankę, wręczenie nagród zwycięzcom.

 

Marzec

 

·         Przeprowadzenie akcji zbiórki surowców wtórnych.

·         Quiz wiedzy o Banku Spółdzielczym oraz pojęciach związanych z bankiem i pieniądzem dla klas IV-VI.

 

Kwiecień

 

·         Zakończenie konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro
w Banku Spółdzielczym”, sporządzenie sprawozdania
z działalności SKO, podsumowanie wyników oszczędzania.

 

 

Maj

 

·         Dokonywanie bieżących wpłat i wypłat.

 

 

Czerwiec

 

·         Zakup nagród rzeczowych dla najlepiej oszczędzających uczniów.

·         Zorganizowanie apelu, uroczyste wręczenie nagród.